Skip to content

Separatori masti ulja naftnih derivata

Separatori masti i ulja su specijalizirani uređaji koji se koriste za odvajanje masti, ulja i naftnih derivata iz otpadnih voda pre nego što se ispuštaju u kanalizacioni sistem ili prečistač.

U srcu naših proizvoda je predanost zaštiti životne sredine. Naša ponuda proizvoda uključuje i ekološki orijentisane opcije koje olakšavaju korisnicima da integrišu održive prakse u svakodnevni život. Bilo da je reč o cisternama za vodu, septičkim jamama ili drugim proizvodima, težimo pružanju ekološki prihvatljivih rešenja.

IMG_5822
IMG_5761
IMG_5759

Očuvanje Okoline u Savremenom Životu: Naša Posvećenost zaštiti Životne Sredine

U današnjem ubrzanom ritmu života, svest o očuvanju životne sredine postaje sve značajnija. Od zagađenja vazduha do upotrebe ekološki neodrživih materijala, moramo preduzeti korake kako bismo sačuvali našu planetu. Posebno je važno voditi računa o otpadnim vodama koje mogu ugroziti čovekovo okruženje.

Efikasno Rešenje za Zagađene Otpadne Vode: Separatori Masti i Ulja

Kada je reč o otpadnim vodama zagađenim lakim tečnostima kao što su masti, ulja i naftni derivati, naši separatori masti i ulja pružaju efikasno i ekonomično rešenje. Ovi separatori su ključna linija odbrane protiv zagađenja, pružajući održivo rešenje za odstranjivanje štetnih supstanci iz otpadnih voda.

Ključne Prednosti naših Separatora:

  1. Efikasnost Filtriranja: Naši separatori su projektovani da efikasno filtriraju masti, ulja i druge lagane tečnosti iz otpadnih voda, sprečavajući njihovo dospevanje u prirodne vodne tokove.

  2. Niski Troškovi Održavanja: Posvećeni smo pružanju rešenja koja nisu samo efikasna, već i ekonomična. Naši separatori masti i ulja omogućavaju niske troškove održavanja, čineći ih optimalnim izborom za različite industrijske i komercijalne aplikacije.

  3. Prilagodljivost Različitim Potrebama: Bez obzira na veličinu ili specifične zahteve vašeg postrojenja, naši separatori se prilagođavaju različitim kapacitetima i uslovima kako bi obezbedili najefikasnije rešenje.

Naši separatori nisu samo proizvodi – to su rešenja koja čuvaju prirodu. Sa dugim vekom trajanja od 50 godina, naši proizvodi nude održivo rešenje za dugoročnu zaštitu vodenih resursa.

Separatori za Otpadne Vode:

Naši separatori ulja, masti i naftnih derivata se široko primenjuju tamo gde je prisutna veća koncentracija rastvorenih mineralnih tečnosti, posebno nafte i njenih derivata. Ovi separatori su ključni za prečišćavanje otpadnih voda iz kišnih odvoda na mestima gde se taloži veća količina nečistoća, kao što su saobraćajnice, trgovi, parkovi, benzinske stanice, auto-servisi, garaže, industrijski kompleksi itd. Proizvedeni su prema evropskoj normi EN858 i opremljeni taložnikom i koalescentnim promenljivim filter uloškom, čime se postiže visok kvalitet prečišćenih voda, sa sadržajem manjim od 5mg/L.

Separatori Masti ili Mastolovi:

Separatori masti, poznati i kao kuhinjski separatori masti, predstavljaju ključne uređaje za odvajanje masnoća životinjskog i biljnog porekla iz otpadnih voda koje potiču iz kuhinja, menzi, restorana, mlekara, klanica i pogona za preradu mesa i ribe. Ovi separatori sprečavaju lepljenje masnoća na unutrašnjost kanalizacionih cevi i začepljenje odvoda. Na taj način, ne samo da održavaju higijenu radnog okruženja već i sprečavaju zagađivanje okoline.

Zaštita Okoline, Zaštita Odvoda:

Naša rešenja ne samo da obezbeđuju čistu radnu sredinu već i sprečavaju neželjeno zagađivanje okoline. Investirajte u naše separatore kako biste očuvali vodne resurse, očistili odvode i doprineli održivom upravljanju otpadnim vodama.

separatori-masti-ulja3-scaled

Galerija Naših proizvoda

Adresa

Dragijevica bb 

14253 Osečina

Telefon Viber/WhatsApp

Ljubiša (381) 065 5767975

Slobodan (381 065 5174072