Skip to content

Horizontalni rezervoari

Ukoliko tražite horizontalni rezervoar, obratite se našoj kompaniji koja pruža visokokvalitetne horizontalne rezervoare, prilagođene vašim potrebama. Kontaktirajte nas danas da biste saznali više o našim proizvodima i uslugama.

Rezervoari

Plastični horizontalni rezervoari

Su idealan izbor za skladištenje vode, bilo da se radi o pitkoj vodi ili vodi za navodnjavanje. U poređenju sa drugim materijalima, poput betona ili metala, plastične cisterne su lakše i lakše se transportuju i instaliraju. Takođe, plastične cisterne su otporne na koroziju i ne reaguju sa vodom, što je važno za održavanje kvaliteta vode.

U turističkim objektima, poput hotela i motela, horizontalni rezervoari od plastike se koriste za skladištenje fekalne vode. Plastični rezervoari su otporni na koroziju i lako se održavaju, što znači da su idealni za dugotrajno skladištenje ovih tečnosti. Takođe, plastični rezervoari se mogu lako prilagoditi specifičnim potrebama turističke industrije, na primer, mogu se opremiti ventilima i drugom opremom za sigurno skladištenje i manipulisanje fekalnim vodama.

Rezervoari od plastike:

  • rezervoari za naftu
  • rezervoari za lož ulje
  • rezervoari za dizel gorivo
  • rezervoari za hemikalije
  • rezervoari za vodu za piće
  • rezervoari za alkoholna i bezalkoholna pića
  • rezervoari za tehničku vodu
  • rezervoari za životne namirnice

Odaberite horizotanli rezervoar koja je prilagođena vašim specifičnim potrebama i zahtevima, sa adekvatnom veličinom, debljinom zidova, i opremom za sigurnu i efikasnu upotrebu.
retro-blazer-600x479-1

The Back-to-Work Power Suit

Fall is upon us and dressing up for work will be exciting all over again with these power suits.

See more

The Sultriest Swimsuits

Let your weekend getaways take care of themselves – we’ve got you and your assets covered.

See more

woman-grayscale-600x479-1
Adresa

Dragijevica bb 

14253 Osečina

Telefon Viber/WhatsApp

Ljubiša (381) 065 5767975

Slobodan (381 065 5174072